Contacteaza-ne

Politica de Confidentialitate

Scopul acestei Politici de Confidențialitate este să vă explice ce informații colectăm, de ce le colectăm și cum puteți să le actualizați, gestionați, exportați și ștergeți.

 

Obiectivele prelucrarii datelor personale la utilizarea website-ului:

  • Păstrarea Conturilor Consumatorilor pe Website în scopul achiziționării bunurilor și serviciilor.
  • În scopul administrării plăților online pentru produsele comandate prin intermediul Website-ului.
  • În scopul comercializării produselor și serviciilor Belvedere Restaurant.
  • Rețele de socializare
  • Fișiere Cookie
  • În scopul comercializării Website-ului.

1. Crearea și păstrarea Conturilor Consumatorilor pe Website în scopul achiziționării bunurilor și serviciilor.

Administratorul datelor prelucrate în acest scop este Belvedere SRL, cu sediul social Municipiul Botosani, Bvd. Mihai Eminescu, Nr. 67, Judetul Botosani, CUI 13643814, J07/6/2001, email: office@belvedererestaurant.ro Administratorul a desemnat un responsabil de date personale care poate fi contactat în chestiuni referitoare la prelucrarea datelor personale: privacy@belvedererestaurant.ro.

Destinatarul datelor este Hotel Restaurant Belvedere și entitățile care asigură servicii de teleinformare Administratorului, ex: e-mail, hosting, etc.

Utilizarea Website-ului (inclusiv plasarea comenzilor, prezentarea ofertei) necesită crearea unui cont de utilizator. De asemenea, consumatorul poate opta pentru plasarea unei comenzi fără crearea unui cont pe Website. În ambele cazuri de mai sus, Administratorul colectează datele utilizatorului în măsura necesară pentru asigurarea serviciilor oferite prin intermediul Website-ului, precum și informațiile despre activitatea pe Website.

Administratorul prelucrează datele personale a tuturor persoanelor ce utilizează Website-ul (inclusiv adresa IP sau alți identificatori și informațiile colectate prin intermediul cookie-urilor sau altor tehnologii similare), și de asemenea înregistrează activitatea Consumatorului pe Website în logările în sistem (un program informatic special pentru stocarea în ordine cronologică) o arhivă ce cuprinde informații despre evenimente și activități referitoare la sistemul IT folosit pentru asigurarea serviciilor Administratorului). Informațiile colectate în logări sunt prelucrate mai ales în scopurile legate de asigurarea serviciilor. De asemenea, administratorul prelucrează aceste date în scopuri tehnice, administrative, în scopul asigurării securității și managementului sistemului IT, precum și în scopuri de analiză și statistică. Persoanele care se înregistrează pe Website sunt obligate să asigure datele necesare pentru crearea și administrarea unui cont. Datele pot fi șterse în orice moment. Asigurarea datelor considerate drept obligatorii este necesară pentru setarea și administrarea unui cont, iar neasigurarea datelor duce la incapacitatea de setare a contului.

Contul din Sistemul informatic poate fi setat sau accesat dintr-un cont deja creat și prin intermediul Aplicației mobile.

Consumatorul are obligația de a utiliza Sistemul informatic doar și exclusiv din propriile date, conform amenințării de încălcare a legii în vigoare din domeniu și drepturile personale ale terțelor părți. Asigurarea datelor personale la crearea unui cont de utilizator și utilizarea ulterioară a Website-ului necesită introducerea datelor personale. Neasigurarea datelor respective împiedică utilizarea Website-ului. Prelucrarea datelor este necesară pentru efectuarea contractului din care face parte Consumatorul sau Restaurantul partener sau pentru a lua măsuri la solicitarea persoanelor respective anterior încheierii contractului. (Articolul 6 (1) (b) din GDP)

2. În scopul administrării plăților online pentru produsele comandate prin intermediul Website-ului.

Administratorul datelor prelucrate în scopul plăților online este Belvedere SRL Datele personale ale consumatorilor ce utilizează plăți cu ajutorul Internetului sunt transferate companiilor specializate ce se ocupă de operarea plăților online. La plasarea unei comenzi folosind plăți online, consumatorii sunt întotdeauna informați referitor la entitatea care servește plățile.

Website-ul asigură Clienților servicii de plată prin intermediul rețelei de internet pentru bunurile și serviciile comandate. Utilizarea opțiunii de plată prin intermediul internetului este benevolă. Neasigurarea datelor personale necesare pentru realizarea unei plăți prin intermediul internetului va duce la incapacitatea de a efectua tranzacția. Prelucrarea datelor este necesară pentru efectuarea contractului din care face parte Consumatorul sau pentru a lua măsuri la solicitarea consumatorului anterior încheierii contractului. (Articolul 6 (1) (b) din GDPR).

Consumatorul poate utiliza și alte forme de plată pentru bunurile și serviciile comandate, inclusiv plata în numerar.

Datele personale prelucrate în scopul prelucrării plăților online pot fi prelucrate ulterior în alte scopuri legale dovedite de administrator (Articolul 6 paragraful 1). Aceste obiective legal dovedite sunt următoarele: efectuarea analizelor activității și preferințelor consumatorului pentru îmbunătățirea funcționalității și serviciilor asigurate. potențiala stabilire, investigare sau apărare împotriva pretențiilor.

3. În scopul comercializării produselor și serviciilor.

Administratorul este Belvedere SRL, cu sediul social Municipiul Botosani, Bvd. Mihai Eminescu, Nr. 67, Judetul Botosani, CUI 13643814, J07/6/2001, email: office@belvedererestaurant.ro. Datele personale sunt transferate către următorii destinatari: operatori de telefonie mobilă, furnizori e-mail, agenții de publicitate online, etc.

Clientul trebuie să-și dea consimțământul separat, explicit pentru prelucrarea datelor personale în scopuri de marketing. Consimțământul este voluntar și nu influențează implementarea comenzii sau utilizarea Sistemului IT.

Administratorul prelucrează datele personale ale Consumatorilor Sistemului IT pentru efectuarea activităților de marketing care pot include: afișarea Consumatorului conținut de marketing care nu se adaptează preferințelor sale (publicitate contextuală), inclusiv sub forma bannerelor web, textelor de publicitate sau funcționalității ”push”; afișarea Consumatorului conținut de marketing care se modelează după preferințele sale (publicitate comportamentală), inclusiv sub forma bannerelor web, textelor de publicitate sau funcționalității ”push”; direcționarea notificărilor pe e-mail referitor la oferte sau conținut interesant, care în unele cazuri conțin informații comerciale (serviciu newsletter). direcționarea notificărilor prin SMS referitor la oferte sau conținut interesant, care în unele cazuri conțin informații comerciale (serviciu newsletter).

Pentru a implementa serviciile de marketing, Administratorul utilizează profilarea în unele cazuri. Această înseamnă că datorită prelucrării automate a datelor, Administratorul evaluează factorii selectați ce aparțin persoanelor pentru a analiza comportamentul lor, a crea o previziune pe viitor sau pentru invitații de reutilizare a produselor și serviciilor.

a) Publicitate contextuală: Administratorul prelucrează datele personale ale Consumatorilor în scopuri de marketing în raport cu vizarea publicității contextuale pentru clienți (și anume publicitatea nu este modelată pe preferințele clientului). Prelucrarea datelor personale în acest scop are loc în raport cu urmărirea intereselor legale ale Administratorului (Articolul 6 (1) litera f) a RODO, care cuprinde promovarea propriei mărci.

b) Publicitate comportamentală: Administratorul sau Procesatorii (entitățile din industria de marketing) prelucrează datele personale ale consumatorului, inclusiv datele personale colectate prin intermediul cookie-urilor și altor tehnologii similare în scopuri de marketing, în raport cu vizarea publicității comportamentale pentru clienți (și anume publicitatea este modelată pe preferințele clientului). Prelucrarea datelor personale în acest scop cuprinde și profilarea consumatorului.

c) Newsletter: În cazul persoanelor care au asigurat adresa de e-mail în acest scop, Administratorul asigură serviciul de newsletter. Asigurarea datelor este necesară pentru asigurarea serviciului de newsletter și neasigurarea datelor duce la incapacitatea de corespondență. Datele personale sunt prelucrate: pentru asigurarea serviciului de trimitere a newsletter-ului – baza legală pentru prelucrare este necesitatea de prelucrare pentru efectuarea contractului (Articolul 6 (1) (b) din GDPR); în cazul conținutului de marketing trimis Consumatorului ca parte din newsletter – baza legală pentru prelucrare, inclusiv profilare, reprezintă interesul legal al Administratorului (Articolul 6 paragraful 1 punctul f) GDPR), în raport cu consimțământul exprimat de primire a newsletter-ului; interesul legal al Administratorului este de a promova propria marcă; în scopul analizei și statisticii – baza legală pentru prelucrare reprezintă interesul legal al Administratorului 6 (1) (f) din GDPR), pe baza analizării activității Clienților în Sistemul IT pentru îmbunătățirea funcționalităților utilizate; În încercarea de a stabili, investiga sau crea apărare împotriva pretențiilor – baza legală pentru prelucrare reprezintă interesul legal al Administratorului (Articolul 6 (1) (f) din GDPR) ce cuprinde protejarea propriilor drepturi.

d) Comercializare directă: Datele personale ale Consumatorului pot fi utilizate de către Administrator pentru comercializarea directă a conținutului către acesta prin intermediul diverselor canale, și anume prin e-mail, MMS/SMS. Acțiunile sunt efectuate de către Administrator doar dacă Consumatorul și-a dat consimțământul în acest sens. Consimțământul poate fi retras de către Consumator în orice moment, ceea ce nu va influența legalitatea prelucrării realizate de Administrator anterior retragerii consimțământului.

4. Rețele de socializare:

Administratorul datelor prelucrate în acest scop este Belvedere SRL, cu sediul social Municipiul Botosani, Bvd. Mihai Eminescu, Nr. 67, Judetul Botosani, CUI 13643814, J07/6/2001, email: office@belvedererestaurant.ro Administratorul a desemnat un responsabil de date personale care poate fi contactat în chestiuni referitoare la prelucrarea datelor personale: privacy@belvererestaurant.ro.

Destinatarii datelor sunt, printre alții: entitățile care asigură servicii de teleinformare Administratorului, ex: e-mail, hosting, administratori de rețele sociale, etc.

Administratorul prelucrează datele personale ale clienților ce vizitează profilele Administratorului efectuate pe rețelele de socializare (Facebook, YouTube, Instagram, LinkedIn, Twitter). Aceste date sunt prelucrate doar în raport cu operarea profilului, inclusiv pentru informarea clienților despre activitatea Administratorului și pentru promovarea diverselor tipuri de evenimente, servicii și produse. Baza legală pentru prelucrarea datelor personale de către Administrator în acest scop reprezintă interesul legal 6 (1) (f) din GDPR), care cuprinde promovarea propriei mărci.

5. Cookie-uri și tehnologie similară

Administratorul datelor prelucrate în acest scop este Administratorul datelor prelucrate în acest scop este Belvedere SRL, cu sediul social Municipiul Botosani, Bvd. Mihai Eminescu, Nr. 67, Judetul Botosani, CUI 13643814, J07/6/2001, email: office@belvedererestaurant.ro Administratorul a desemnat un responsabil de date personale care poate fi contactat în chestiuni referitoare la prelucrarea datelor personale: privacy@belvedererestaurant.ro.

Destinatarii datelor sunt, printre alții: entitățile care asigură servicii de teleinformare Administratorului, ex: e-mail, hosting, etc.

Cookie-uri ”servicii” și tehnologii similare Administratorul utilizează așa-numitele cookie-uri servicii și tehnologii similare (stocare locală), mai ales pentru asigurarea pentru client a serviciilor oferite online și îmbunătățirea calității acestor servicii. Astfel, Administratorul și alte entități ce asigură servicii de analiză și statistică utilizează cookie-uri prin stocarea informațiilor sau accesarea informațiilor deja stocate în aparatura terminalului de telecomunicații ale clientului (computer, telefon, tabletă, etc.). Cookie-urile folosite în acest scop includ: Cookie-uri cu date introduse de către Consumator (sesiune ID) pe durata sesiunii (cookie-uri informații utilizator); Cookie-uri de autentificare pentru servicii care necesită autentificarea pe durata sesiunii (cookie-uri de identificare); Cookie-uri utilizate pentru asigurarea protecției, ex. utilizate pentru detectarea securității orientate pe utilizator (cookie-uri); Cookie-uri de sesiune pentru jucători multimedia (ex. cookie-uri flash player), pe durata sesiunii (cookie-uri sesiune jucători multimedia); Cookie-uri permenente utilizate pentru personalizarea interfeței clientului, pe durata sesiunii sau mai mult (cookie-uri de personalizare a interfeței utilizatorului), Cookie-uri utilizate pentru monitorizarea traficului pe website, și anume analiza datelor. b) Cookie-uri "Marketing" Procesatorii (entitățile din industria de marketing) utilizează și cookie-uri în scopuri de marketing, inclusiv în raport cu publicitatea comportamentală adresată clienților.

e) Tehnologia Push

Administratorul utilizează așa-numita tehnologie Push, care oferă capacitatea de a trimite notificări clientului, inclusiv în raport cu publicitatea către Consumator. În acest scop, Administratorul stochează informații sau accesează informații deja stocate în aparatura terminalului de telecomunicații a clientului (computer, telefon, tabletă, etc.).

6. În scopul comercializării Website-ului.

Administratorul datelor prelucrate în acest scop este Administratorul datelor prelucrate în acest scop este Belvedere SRL, cu sediul social Municipiul Botosani, Bvd. Mihai Eminescu, Nr. 67, Judetul Botosani, CUI 13643814, J07/6/2001, email: office@belvedererestaurant.ro Administratorul a desemnat un responsabil de date personale care poate fi contactat în chestiuni referitoare la prelucrarea datelor personale: privacy@belvedererestaurant.ro.

Destinatarii datelor sunt, printre alții: entitățile care asigură servicii de teleinformare Administratorului, ex: e-mail, hosting, operatori de telefonie mobilă, etc.

Activitățile de marketing sunt implementate pentru promovarea Website-ului de către Administrator. Activitățile de marketing utilizate sunt identice cu cele descrise în "Ad. 3. În scopul comercializării produselor și serviciilor Restaurantelor partenere " iar atunci când Administratorul a solicitat și a obținut consimțământul separat din partea Consumatorilor pentru prelucrarea datelor personale și în scopuri de comercializare a propriilor produse și servicii, mai ales Website-ul.

Cookie-urile pe care le folosim de la terțe părți

Google Analytics Lucrăm cu Google Analytics. Acesta este un serviciu de analiză web al companiei Google Inc. (1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA; "Google"). Informațiile generate de cookie-ul Google Analytics cu privire la utilizarea site-ului nostru de obicei sunt transmise și stocate de Google pe un server din SUA. Anonimizarea IP a fost activată pe site-urile noastre, astfel încât adresa IP a utilizatorilor Google în statele membre ale Uniunii Europene sau în alte state contractante ale Acordului privind Spațiul Economic European să fie scurtată în prealabil. Numai în cazuri excepționale, adresa IP completă va fi trimisă pe un server Google din SUA și scurtată acolo. Google va folosi aceste informații în numele nostru pentru a evalua utilizarea site-ului dvs. pentru a compila rapoarte privind activitatea site-ului web și pentru a ne furniza alte servicii legate de utilizarea site-ului și utilizarea internetului. Adresa IP furnizată Google Analytics ca parte a serviciului Google Analytics nu va fi fuzionată cu alte date Google. Puteți preveni stocarea cookie-urilor printr-o setare corespunzătoare în software-ul browserului dvs. cu toate acestea, subliniem faptul că în acest caz este posibil să nu puteți utiliza în totalitate toate funcțiile acestui site web.
De asemenea, puteți împiedica Google să colecteze și să prelucreze datele generate de cookie și legate de utilizarea site-ului web (inclusiv adresa IP), instalând plug-in-ul de browser disponibil la următorul link.

Folosim datele pentru a crea servicii mai bune

Utilizăm informațiile pe care le colectăm din toate serviciile noastre în următoarele scopuri:

Furnizarea serviciilor noastre

Folosim informațiile dvs. pentru a furniza serviciile noastre, cum ar fi livrarea produselor solicitate la adresa indicata de dumneavoastra.

Menținerea și îmbunătățirea serviciilor noastre

De asemenea, folosim informațiile dvs. pentru a ne asigura că serviciile noastre funcționează corespunzător, de exemplu prin urmărirea întreruperilor sau remedierea problemelor pe care ni le raportați. Mai folosim aceste informații pentru a aduce îmbunătățiri serviciilor noastre, de exemplu, marirea vitezei de procesare si livrare a comenzilor.

Dezvoltarea unor servicii noi

Folosim informațiile pe care le colectăm din serviciile existente pentru a ne ajuta să dezvoltăm servicii noi. De exemplu, înțelegerea modului în care clientii nostri comanda mancarea, ne va permite sa realizam meniuri personalizate si personalizabile.

Masurarea Performantei

Folosim date pentru analiză și cuantificare pentru a înțelege cum sunt folosite serviciile noastre. De exemplu, analizăm datele legate de vizitele dvs. pe siteul nostru, ca să luăm anumite măsuri, cum ar fi optimizarea designului de produs.

Comunicarea cu dumneavoastra

Folosim informațiile colectate, cum ar fi adresa de e-mail sau numarul de telefon, pentru a interacționa direct cu dvs. De exemplu, vă putem trimite o notificare dacă intarziem livrarea comenzii dumneavoastra. Sau vă putem informa despre modificările sau îmbunătățirile viitoare ale serviciilor noastre.

Când ștergem datele dumneavostră

În general, ștergem datele după ce scopul a fost îndeplinit. Regulile exacte de ștergere sunt definite în conceptele noastre regionale de ștergere. Diferite reguli de ștergere se aplică în funcție de scopul procesării. În cadrul noțiunilor noastre de ștergere am definit diferite clase de date și perioade de ștergere a regulilor atribuite acestora. Datele colectate sunt marcate cu o regulă de ștergere. Când perioada de păstrare este îndeplinită, datele stocate vor fi șterse în consecință.

Vom șterge datele dvs. personale chiar dacă doriți și ne anuntați sau după trei ani de la colectarea datelor dvs. Dacă contul dvs. este inactiv timp de trei ani, vă ștergem și contul. Înainte de aceasta, veți primi o notificare separată de la adresa nostra pe adresa de e-mail înregistrată în contul dvs. de utilizator. Pe lângă regulile de ștergere definite de noi, există și alte perioade de păstrare legală pe care trebuie să o respectăm. De exemplu, datele fiscale trebuie păstrate pentru o perioadă cuprinsă între șase și zece ani sau chiar mai mult în unele cazuri.

Prin urmare, în ciuda solicitării de ștergere a datelor dvs., este posibil să mai stocăm unele date stocate datorită reglementărilor legale. În acest caz, vom restricționa datele de la prelucrarea ulterioară.

Refuzarea utilizării cookie-urilor

Dacă nu doriți ca Belvedere SRL să colecteze și să analizeze informații despre vizita dvs., puteți să faceți acest lucru în orice moment pentru viitor (opt-out). Dacă doriți să obiectați, vă rugăm să ne contactați conform informațiile de contact menționate mai sus.
Pentru implementarea tehnică a acestei contradicții, în browserul dvs. va fi setat un cookie de oprire. Acest modul cookie este destinat exclusiv scopului de a vă cartografia opoziția. Rețineți că, din motive tehnice, un modul cookie de renunțare poate fi utilizat numai pentru browserul din care a fost setat. Dacă ștergeți cookie-urile sau utilizați un alt browser sau dispozitiv, va trebui să renunțați din nou.

Politica de Confidentialitate || Termeni de Utilizare || ANPC || Alergeni || Hotel Belvedere

 

          

 

Website dezvoltat de Emporio Velathri